90 ans à HaderslevFor snart mange år siden nemlig torsdag 17. februar 1921 skete der noget meget interessant i Haderslev.

Der blev afholdt et møde på Harmonien, hvor man vedtog dannelsen af Alliance Française i Haderslev. På mødet gennemgik man tankerne, der lå bag mødet og ønsket om at danne foreningen.
Man gennemgik vedtægterne og alle mødedeltagerne i alt 50 lod sig indskrive som medlemmer af foreningen.

Der blev også valgt en bestyrelse bestående af 12 medlemmer og det var ikke bare hr. og fru hvem som helst.

Det var nemlig:

Dommer P. Nordlien (formand)
Lektor Reincke (viceformand)
Købmand J.P. Ørum (kasserer)
fru grosserer Speth
Frk. Vilstrup (sekretær)
Fru Dommer poulsen
fru Grosserer beck
frk. Magnussen, Volf (Hoptrup)
Borgmester Møller
Direktør Callø
Redaktør Søkjær (sekretær)

Disse prominente personer var foregangsmænd i området, da Alliance Française i Haderslev nemlig var den allerførste Alliance Française i Sønderjylland.

Det ceremonielle fandt af hensyn til den franske minister (ambassadør) Paul Claudel sted onsdag 23. februar 1921. Det forgik ved, at bestyrelsen modtog den franske ambassadør på Haderslev Havn, der var pyntet. Denne modtagelse blev, ud over gæsterne og bestyrelsen, overværet af en stor menneskemængde. Bagefter kørte gæster og bestyrelse i vogntog gennem den smukt pyntede by til forman Dommer Nordlien’s hjem på Åstrupvej, hvor der blev holdt frokost.

Foreningens højtidelige indvielse fandt sted på Harmonien i Den Hvide Sal, der i dagens anledning var pyntet med både danske og franske flag. Der blev holdt taler af bl.a. den franske ambassadør, formanden og andre formænd for danske alliancer.

Senere blev der afholdt stor festmiddag med 100 kuverter på Høppners Hotel, hvor der igen var taler på både dansk og fransk. Her blev formålet med foreningens dannelse nævnt: nemlig at skabe interesse for den franske ånd, kultur og litteratur samt at bevare eksisterende gode forbindelser med Frankrig bl.a. Haderslevs venskabskabsby Braines.

| Svar

Nyeste kommentarer

14.09 | 16:29

Hej Georg,
Har du en mailadresse, hvor jeg kan skrive til dig.
Anja Schmidt, bestyrelsen

07.09 | 11:16

Jeg vil gerne være medlem

09.09 | 11:42

Du har skrevet til den lokale alliance i Haderslev.
Jeg tror, du skal finde www.alliancefrancaise.dk eller www.institutfrancais.dk.

03.09 | 19:05

I1956 som 11årige flyttede jeg hertil fra Paris . Gik i fransk skole i 3 år. Savner vildt at bruge det franske sprog nu. Kan Jeg blive hjulpet gennem Jer? Tak